I skogen kan allting hända.

Eftersök eller inte eftersök det är frågan

2012-01-17

Information eftersöksstopp.

Vi jägare har hittills gjort en mycket stor samhällsinsats då vi snabbt och effektivt letat upp

och avlivat trafikskadat vilt under dygnets alla timmar, året runt och i alla förekommande

väder. Detta arbete utför vi med välutbildade spårhundar eller löshundar som snabbt och

effektivt ställer skadat vilt som t.ex älg, vildsvin, björn, och lo.

Med anledning av att våra politiker ej tar vargproblematiken på allvar och inte agerar i frågan

så har många eftersöksjägare i Västra Götaland beslutat att tillsvidare lägga ner allt

eftersöksarbete på trafikskadat vilt. Vi anser att vi måste ha en förvaltning av vargen där vi

också lägger ett tak på maximalt 200 vargar i Sverige

Att sluta göra eftersök på trafikskadat vilt har för många jägare varit ett svårt beslut att ta då

man som seriös jägare får ett dåligt samvete för att vi nu kommer att ha många skadade djur

som kommer att ligga och lida i våra marker. Men vi måste komma ihåg att det inte är vi

jägare som åsamkar djuren detta lidande. Det är bilarna eller tågen som skadar djuren, inte vi

jägare. De som nu blir ansvariga för djurens lidande är våra svaga och handlingsförlamade

politiker som inte vill lyssna på jägare, renägare, fårägare, jordbrukare mm.

Vi vill på detta mycket starka sätt markera att nu har vargstammens storlek gått över gränsen

för vad landsbygdbefolkningen som lever av och med djurskötsel och jakt kan acceptera.

Vi jägare har även forslat bort djur som legat döda på vägar eller i diken. Detta arbete har vi

även stoppat tillsvidare. Vi gör undantag om djur ligger farligt till och att risk för

människoskador föreligger. Detta blir nu i stället en kostnad för samhället där vägverket får

köra djuren till destruktion.

När våra politiker tar sitt ansvar och lägger fram en förvaltningsplan med ett tak på 200 vargar

så är vi beredda att återuppta allt eftersöksarbete igen.

Av Svenska älghundklubbens ca 10 000 medlemmar så är en mycket stor andel engagerade i

eftersök på trafikskadat vilt. Om Svenska Älghundsklubben med dess rasklubbar och

lokalklubbar skulle stödja denna aktion så skulle vi få en mycket stor landsomfattande effekt.

Vi ser redan idag att denna aktion sprider sig över stora delar av Sverige och att berörda

myndigheter tar frågan ytterst allvarligt.

Vi sänder detta informationsbrev för att be Er att ta ställning i denna för oss alla mycket

viktiga fråga och för att få Er hjälp till att sprida denna aktion och därmed sätta press på

politiker och statliga tjänstemän så att vargfrågan tas på allvar.

 

Med Vänliga Hälsningar

Kjell Lennartsson, Urban Nilsson

Medlemmar i Västsvenska Älghundklubben

 

 

Antal kommentarer: 2

2012-01-17 18:24:43 - Hultman

Helt rätt, alla sätt som skapar effektiv påtryckning bör användas.:@

2012-01-18 06:54:17 - Marcus

Helt rätt, det är bara att lägga ner tillsvidare!
Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)